Hierarchical Carbon Nanocages as the High-performance Cathode for Li-O 2 Battery Promoted by Soluble Redox Mediator
Zhang Jing, Tang Gong-ao, Zeng Yu, Wang Baoxing, Liu Liwei, Wu Qiang, Yang Lijun, Wang Xizhang, Hu Zheng
Acta Chimica Sinica . 2020, (6): 572 -576 .  DOI: 10.6023/A20030085