Synthesis of Oligosaccharides Relevant to the Substrates of Heparanase via Dehydrative Glycosylation
Xu Weichang, Liu Wei, Li Xiang, Xu Peng, Yu Biao
Acta Chimica Sinica . 2020, (8): 767 -777 .  DOI: 10.6023/A20060201