Palladium-Catalyzed Heck Reaction of Endocyclic Conjugated C=C Bonds of Pyrroles
Bo Zhou, Renxiao Liang, Zhongyan Cao, Pinghai Zhou, Yixia Jia
Acta Chimica Sinica . 2021, (2): 176 -179 .  DOI: 10.6023/A20110520