Acta Chim. Sinica
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
 
  
     Acta Chimica Sinica, published monthly in Chinese by the Chinese Chemical Society since 1933 and originally named Journal of the Chinese Chemical Society before 1952, reports new research results in all fields of chemistry, including physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry and analytic chemistry, etc., in the forms of accounts, articles, notes and communications. Accounts are summary of significant recent work and new developments from research groups of principal authors.
 
 
 
 
2002, 60(12)
   
 
 Original Articles
Synthesis and Characterization of a 3-D Inorganic-Organic Hybrid Framework Microporous Material Zn_3(bpdc)_3(4,4'-bpy)·DMF·2H_2O
    Fang Qianrong;Shi Xin;Wu Gang;Tian Ge;Zhu Guangshan;Li Yafeng;Wang Lifeng;Wang Chunlei;Chen Yue;Zhang Zhendong;Guo Zhuo;Shang Tiecun;Cai Xiaohui;Qiu Shilun
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2087-2091
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1503 )|Supporting Info
PDF [156KB] ( 285 )
Cite this article


Theoretical Study on the Mechanism on N,N-Dimethylglycine Ethyl Ester Pyrolysis
    Wu Yong;Xu Kailai;Xue Ying;Xie Daiqian;Yan Guosen
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2092-2096
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1760 )|Supporting Info
PDF [160KB] ( 292 )
Cite this article


The Structures and Stability of HPOS Isomers
    Chi Yujuan;Yu Haitao;Fu Honggang;Yuan Fulong;Li Zesheng;Sun Jiazhong
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2097-2102
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1530 )|Supporting Info
PDF [271KB] ( 291 )
Cite this article


Study on n-C_7H_(16)-SO_2 Gas Phase Photochemical Reaction Catalyzed Heterogeneously on ZnO Nanoparticles
    Jing Liqiang;Sun Xiaojun;Cai Weimin;Xu Zili;Du Yaoguo;Fu Honggang
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2103-2109
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1425 )|Supporting Info
PDF [263KB] ( 287 )
Cite this article


DFT Comparative Studies on the Structures and Properties of Heterocyclic Nitramines
    Xiao Jijun;Zhang Ji;Yang Dong;Xiao Heming
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2110-2114
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1611 )|Supporting Info
PDF [269KB] ( 320 )
Cite this article


Surface-Enhanced Raman Spectroscopic Study on the Interaction of Hepatitis B Virus Surface Antigen and Its Monoclonal Antibody
    Wang Lianying;Ji Xiaohui;Yuan Hang;Ma Lan;Kong Xianggui;Liu Yichun;Yang Wensheng;Bai Yubai;Li Tiejin
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2115-2119
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1530 )|Supporting Info
PDF [148KB] ( 348 )
Cite this article


QCISD Study of Sulfur Dioxide and Sulfur Trioxide Anions
    Zhao Yanying;Liu Yajun;Huang Mingbao;Zheng Shijun;Meng Lingpeng
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2120-2123
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1306 )|Supporting Info
PDF [322KB] ( 314 )
Cite this article


Modification of SBA-15 with Titania and Photodegradation of 4- Chlorophenol
    Xi Hongan;Fang Nenghu;Li Zhongkai;Zhang Yanbo;Lu Qinghua;Yin Jie;Zhu Zikang
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2124-2128
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1583 )|Supporting Info
PDF [222KB] ( 346 )
Cite this article


Study on the Stability of Insulin Hexamer in Solution by Molecular Dynamics Simulations
    Wang Weiyan;Lu Benzhuo;Chen Weizu;Wang Cunxin
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2129-2134
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1607 )|Supporting Info
PDF [170KB] ( 448 )
Cite this article


Performance of the Solid Oxide Fuel Cell Based on Ba_xCe_(0.8)Y_(0. 2)O_(3-a)
    Ma Guilin;Qiu Ligan;Chen Rong
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2135-2140
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1474 )|Supporting Info
PDF [340KB] ( 277 )
Cite this article


Microwave Synthesis, Structure and Dielectric Property of Ba_(1-x) Zn_xTi_(1-y)Sn_yO_3
    Ding Shiwen;Wang Jing;Kang Quanying;Liu Yanchao;Liu Shujuan;Ding Yu
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2141-2144
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1742 )|Supporting Info
PDF [213KB] ( 403 )
Cite this article


Novel Two- and Three-dimensional 18-Crown-6 Complexes with [Ni(dmit) _2]~- Bridged by Weak Interactions
    Wang Daqi;Dou Jianmin;Niu Meiju;Li Dacheng;Liu Ying
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2145-2152
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1335 )|Supporting Info
PDF [353KB] ( 304 )
Cite this article


Synthesis, Structure and Conductivity of Molecular Conductor (PyH) [Ni(dmit)_2]_2
    Xu Wen;Fang Qi;Xue Gang;Yu Wentao;Liu Guoqun;Zhang Deqing;Xu Wei;Xu Cuiying;Zhang Jinbiao
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2153-2158
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1485 )|Supporting Info
PDF [264KB] ( 351 )
Cite this article


Influence of Ligand Configuration and Hydrophobicity on DNA Binding of Polypyridyl Ruthenium(II) Complexes
    Deng Hong;Li Hong;Xu Hong;Ji Liangnian
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2159-2166
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1502 )|Supporting Info
PDF [205KB] ( 380 )
Cite this article


Synthesis, Structure and Spectroanalysis Studies of a Five- coordinated Cu(I) Complex [Cu(4'-Phtpy)(PPh_3)_2](BF_4)
    Feng Qiao;Li Dan;Yin Yegao;Feng Xiaolong;Cai Jiwen
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2167-2171
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1382 )|Supporting Info
PDF [176KB] ( 506 )
Cite this article


Preparation and Characterization of Nonlinear and Light-excitable Catalysis Membrane Containing Ru(bpy)_3Cl_2
    Gu Qiang;Zou Aihua;Hu Junzhe;Yuan Chunwei
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2172-2177
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1589 )|Supporting Info
PDF [191KB] ( 372 )
Cite this article


Study on Recognition of Imidazole Derivatives by Chiral Amino Acids Linked Porphyrins and Circular Dichroism Spectroscopy
    Zhao Xiaojing;Ruan Wenjuan;Zhang Yan;Wang Shujun;Nan Jing;Zhu Zhiang
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2178-2184
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1388 )|Supporting Info
PDF [222KB] ( 305 )
Cite this article


Research of Group Separation of Petroleum Fractions by Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography
    Hua Ruixiang;Ruan Chunhai;Wang Jinghua;Lu Xin;Liu Jun;Xiao Ke;Kong Hongwei;Xu Guowang
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2185-2191
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1755 )|Supporting Info
PDF [182KB] ( 354 )
Cite this article


Studies on Diazetetraene Cobalt(II) Metallic Complex as Neutral Carriers for the Preparation of Salicylate-Selective Ion Electrodes
    Chai Yaqin;Xu Wenju;Yuan Ruo
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2192-2196
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1661 )|Supporting Info
PDF [235KB] ( 416 )
Cite this article


Carbonyl Substitution by Aryl Isocyanides in (Me_2SiSiMe_2)[(C_5H_4) Fe(CO)_2]_2 and the Thermal Rearrangement Reaction
    Xu Shansheng;Yang Liu;Li Ying;Wang Baiquan;Zhou Xiuzhong
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2197-2202
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1513 )|Supporting Info
PDF [171KB] ( 327 )
Cite this article


Conformation Transition of Silk Protein Membranes Monitored by Time- resolved FTIR Spectroscopy: Effect of Alkali Metal Ions on Nephila Spidroin Membrane
    Chen Xin;Shao Zhengzhong
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2203-2208
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1473 )|Supporting Info
PDF [268KB] ( 302 )
Cite this article


Preparation and Study of Bacteriorhodopsin/Poly(Vinyl Alcohol) Composite Films
    Liu Jia;Ming Ming;Liu Jian;Huang Li;Li Qingguo;Ding Jiandong
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2209-2213
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1701 )|Supporting Info
PDF [190KB] ( 294 )
Cite this article


Synthesis of Ruthenium(II) 1,2-Naphthaoquinone-2-oxime Complexes Containing C_(16) Long Alkyl Chain
    Liu Xiaoxia;Wong Wingtak;Sun Ke;Zhang Baoyan;Zhang Lu
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2214-2219
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1511 )|Supporting Info
PDF [169KB] ( 296 )
Cite this article


Crystallization Kinetics of Zn(Leu)SO_4·0.5H_2O in Mixed Solvent of Water and Acetone
    Gao Shengli;Fang Yan;Chen Sanping;Hu Rongzu;Shi Qizhen
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2220-2224
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1418 )|Supporting Info
PDF [249KB] ( 270 )
Cite this article


Synthesis and Characterization of Poly(butylene terephthalate)-co- poly-(butylene succinate)-b-poly(ethylene glycol)Segmented Block Copolymers
    Zhang Yong;Feng Zengguo;Liu Fengxiang;Zhang Aiying
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2225-2231
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1756 )|Supporting Info
PDF [237KB] ( 457 )
Cite this article


Study on a Carbosilane Liquid Crystalline (LC) Dendrimer of the First Generation-Containing Twelve 4-Butoxyazobenzene Mesogenic Groups in Periphery
    Zhang Qizhen;Liu Jianqiang;Yin Xiaoying;Zhang Jingzhi;Zhao Xiaoguang;Li Guang;Ji Yiping
     Acta Chim. Sinica,      2002, 60 (12), pp 2232-2237
     Publication Date(Web): (Original Articles)
Abstract ( 1396 )|Supporting Info
PDF [272KB] ( 294 )
Cite this article


Acta Chim. Sinica
  [2018-12-15]
  [2018-05-10]
  [2018-05-07]
  [2016-04-28]
  [2015-09-02]
  [2015-09-01]
  “《化学学报》2013年度最有影响力论文奖”揭晓 [2014-08-05]
  《化学学报》2014年编委会全体会议成功召开 [2014-08-05]
  [2014-04-07]
  [2013-01-18]
  Cited in 2011 [2012-09-03]
  An Editorial by the Editor-in-Chief for the New Version of Acta Chimica Sinica [2012-07-18]
  [2012-03-16]
More>>
 
 Online Before Printed
 AOP
 Current Issue
 Next Issue
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
Other Journals Of SIOC
 
^ Top
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn