Synthesis of 2-Amino-benzo[h]quinazoline Derivatives under Microwave Irradiation
Wang Xiangshan;Shi Daqing;Wang Suhui;Tu Shujiang
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2003, (10): 1152 -1154 .