Progress in Aryl-aryl Coupling Reactions
XIAO Yu-Mei,FU Bin*,QIN Zhao-Hai
Chin. J. Org. Chem. . 2005, (07): 751 -762 .