Recent Progress in the Palladium-Catalyzed Stille Cross-Coupling Reactions
WANG De-Ping,ZHANG Xu-Dong,LIANG Yun,LI Jin-Heng*
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2006, (01): 19 -26 .