New Progress in Study of Organic Solar Cell Materials
ZHANG Tian-Hui, PU Ling-Yu, ZHAO Su-Ling, XU Zheng, YANG Lei, LIU Xiang-Zhi, JU Si-Ting
Chin. J. Org. Chem. . 2011, (02): 260 -272 .