Recent Advances in Microfluidic Synthesis
Jin Jie, Dong Ling, Zhang Kehua, Liu Jin
Chin. J. Org. Chem. . 2012, (01): 201 -209 .  DOI: 10.6023/cjoc1105131