Iron-Catalyzed Stereoselective Synthesis of ( Z)-2-Ylidene-1,4-benzodioxanes in the Presence of Cs 2CO 3
Liang Linfeng, Fang Qi, Xu Xiaobing, Li Yanzhong
Chin. J. Org. Chem. . 2012, (02): 409 -412 .  DOI: 10.6023/cjoc1107111