Hydroselenation of Terminal Alkynes Catalyzed by Cesium Hydroxide: Highly Stereo- and Regio-selective Synthesis of ( E)-1-Arylselenoalkenes
Wang Xiaoyong, Li Zhizhang, Zhang Weijun, Wang Xie, Chen Jinyang, Li Ningbo, Qiu Renhua, Xu Xinhua
Chin. J. Org. Chem. . 2013, (03): 558 -561 .  DOI: 10.6023/cjoc201211028