Progress in Nickel-Catalyzed Cycloaddition Reactions
Zeng Zhongyi, Yang Dingqiao
Chin. J. Org. Chem. . 2013, (10): 2131 -2142 .  DOI: 10.6023/cjoc201301072