Synthesis and Antiproliferative Evaluation of Some Steroidal Oxime Ether
Huang Yanmin, Su Shaoyang, Jia Linyi, Gan Chunfang, Lin Qifu, Kong Erbin, Cui Jianguo
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (9): 1816 -1828 .  DOI: 10.6023/cjoc201403047