3-Arylfuran-2(5H)-one-fluoroquinolone Hybrids as Multi-target Antibacterial Agents: Design, Synthesis and Its Mechanistic Implication
Wang Xudong, Wei Wei, Deng Ruicheng, Zhou Shasha, Zhang Lei, Lin Xiaoyi, Xiao Zhuping
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (9): 1773 -1779 .  DOI: 10.6023/cjoc201404042