Synthesis of Nanoporous Polystyrene Microspheres for Efficient Incorporation of L-Menthol
Liu Shaohua, Wang Xiqing, Huang Tianhui, Deng Yonghui, Wu Yan, Feng Shou'ai, Bai Jiafeng, Tian Zhaofu
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (2): 390 -395 .  DOI: 10.6023/cjoc201410011