New Synthesis of Brivudine and Its Analogs
Li Peiyuan, Zhang Jianrui, Guo Shenghai, Zhang Xinying, Fan Xuesen
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (4): 910 -916 .  DOI: 10.6023/cjoc201410034