C—S Coupling Reaction of Heteroaromatic Compounds via Copper Catalyst
Zhang Bianxiang, Chen Kai, Yang Lihua, Xu Yutao, Zhang Ruijie, Zhang Lina, Shi Ruixue
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (4): 905 -909 .  DOI: 10.6023/cjoc201410009