Synthesis of Sulfonyl Quinone Derivatives by Rh-Catalyzed Sulfonylation of Quinones
Wang Dawei, Yu Xiaoli, Ge Bingyang, Miao Hongyan, Ding Yuqiang
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (3): 676 -680 .  DOI: 10.6023/cjoc201412047