A Facile and New Synthetic Method of Polysubstituted Furans
Zou Wen, He Zheng-Rong, He Zhengjie
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (8): 1739 -1745 .  DOI: 10.6023/cjoc201503022