One Step Synthesis of Fluorine-Containing Bicyclicpyridine Compounds
Peng Meiyang, Yang Ruixia, Liu Ximin, Yan Shengjiao, Lin Jun
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (8): 1754 -1758 .  DOI: 10.6023/cjoc201503019