Synthesis and Biological Activity of 4-Amino-5-cyano-6-alkylamino Pyridine Derivatives
Liu Jianchao, Ren Qingyun, He Hongwu
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (10): 2212 -2217 .  DOI: 10.6023/cjoc201503028