Synthesis and Antiproliferative Evaluation of Chenodeoxycholic Acid Containing-Nitrogen Derivatives
Huang Yanmin, Yao Qiucui, Liu Zhiping, Gan Chunfang, Zheng Jiahua, Sheng Haibing, Shi Haishing, Cui Jianguo
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (10): 2168 -2175 .  DOI: 10.6023/cjoc201503048