Progress in Total Syntheses of Leuconolam- Leuconoxine-Mersicarpine Alkaloids
Geng Qian, Li Zining, Lü Zhe, Liang Guangxin
Chin. J. Org. Chem. . 2016, (7): 1447 -1464 .  DOI: 10.6023/cjoc201603030