New Progress in the Design, Synthesis and Application of Fluorescent Probes for Fluoride Ion Detection
Zhang Huimin, Wu Yancheng, You Jiayi, Cao Liang, Ding Sha, Jiang Kai, Wang Zhaoyang
Chin. J. Org. Chem. . 2016, (11): 2559 -2582 .  DOI: 10.6023/cjoc201606012