A New Biphenylpropanoid from Hawk Tea
Xiao Shiji, Yu Rundong, Xu Delin, Zhang Maosheng
Chin. J. Org. Chem. . 2016, (12): 2986 -2988 .  DOI: 10.6023/cjoc201606014