Design, Synthesis and Activities of Multiheterocyclic Modified Novel Molecules Using 1,3-Selenazole as Template
Zhang Chenglu, Sun Xiaona, Pu Yuxin, Li Chuanyin, Sun Lijie, Wang Jing, Li Yizheng
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (2): 440 -454 .  DOI: 10.6023/cjoc201607024