Synthesis and Spectroscopic Properties of N,O-Chelated Pyridine-BF 2 Complexes
Wu Yunying, Gou Gaozhang, Wu Xianxue, Yang Lijun, Fu Wenfu
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (3): 704 -710 .  DOI: 10.6023/cjoc201607013