Cobalt-Catalyzed C-H Benzylation of 8-Aminoquinolines on C(5) Position
Zhang Jiaheng, Hao Xinqi, Wang Zhenglong, Ren Changjiu, Niu Junlong, Song Maoping
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (5): 1237 -1245 .  DOI: 10.6023/cjoc201701034