Design, Synthesis and Bioactivity of Highly Sterically Congested Flexible Uric Acid Transporter 1 (URAT1) Inhibitors
Cai Wenqing, Liu Wei, Zhang Shuo, Wang Jianwu, Zhao Guilong
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (9): 2303 -2314 .  DOI: 10.6023/cjoc201704038