Domino Reactions Initialized by Copper-Catalyzed Hydrocupration of C-C Unsaturated Bonds
Liang Tingting, Jiang Lan, Gan Miaomiao, Su Xin, Li Zhengning
Chin. J. Org. Chem. . 2017, (12): 3096 -3111 .  DOI: 10.6023/cjoc201706004