Synthesis and Biological Activity of Azaclozodihypyrimidine and Pyrimidine Derivatives
Zhang Pingzhu, Wang Xiaofen, Zheng Xueyang, Lian Pingping, Wei Chao, Li Xiaoliu
Chin. J. Org. Chem. . 2018, (12): 3278 -3285 .  DOI: 10.6023/cjoc201804020