Diastereoselective Construction of All-Carbon Quaternary Stereocenters via Intramolecular Oxidative Cross-Coupling Reaction
Chen Wei, Guo Renyu, Gong Jianxian, Yang Zhen
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (1): 238 -248 .  DOI: 10.6023/cjoc201805023