Synthesis of Perfluoroalkylated Fluorenes with Phosphonate Group via One-Pot Synthesis Process
Sun Xiaoli, Sun Zhenhua, Han Minmin, Han Jing, He Weimin, Chen Jie, Deng Hongmei, Shao Min, Zhang Hui, Cao Weiguo
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (1): 192 -199 .  DOI: 10.6023/cjoc201808028