Benzodithiophene/Benzothiadiazole-Based ADA-Type Optoelectronic Molecules: Influence of Fluorine Substitution
Liang Long, Liu Li-Na, Chen Xue-Qiang, Xiang Xuan, Ling Jun, Lu Zheng-Quan, Li Jing-Jing, Li Wei-Shi
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (1): 157 -169 .  DOI: 10.6023/cjoc201808034