Three New Polycyclic Polyprenylated Acylphloroglucinols from Hypericum lagarocladum
Wang Kou, Wang Yun, Wang Ziming, Ding Linfen, Hu Jianlin, Chen Ji
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (3): 848 -851 .  DOI: 10.6023/cjoc201807059