Trifluoromethylated-Imidazolines as Efficient Organocatalyst for Asymmetric Aldol Reaction of Hydroxyacetone with Aldehydes
Xie Xiaojuan, Zhang Zhong, Zhao Huaxin, Wan Wen, Hao Jian
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (1): 117 -121 .  DOI: 10.6023/cjoc201809026