Asymmetric Conjugate Addition of 1,3-Diketone to Nitroalkenes Catalyzed by Bifunctional Thiourea-Amide Organocatalysts
Bai Bing, Wang Long, Yang Jing, Cai Lili, Liu Qianjin, Xi Gaolei, Zhao Zhiwei, Mao Duobin, Chen Zhifei
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (4): 1053 -1063 .  DOI: 10.6023/cjoc201809015