One-Pot, Two-Step Reductive Amination of Boronate Ester Containing Aromatic Amines and Aldehydes Using B2pin2 as Reductant
Liu Xueying, Liu Zhenwei, Guo Yuanyuan, Li Jingya, Zou Dapeng, Wu Yusheng, Wu Yangjie
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (7): 2001 -2008 .  DOI: 10.6023/cjoc201902011