Synthesis, Biological Activity and Molecular Docking of 4-Amino-5-substituted-1,2,4-triazole-3-thione Schiff Base
Wu Shaojie, Lu Yiming, Lei Zhuonan, Jiang Yan, Zhang Wenhui, Qi Le, Ma Haixia, Ren Yinghui
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (7): 1939 -1944 .  DOI: 10.6023/cjoc201811016