Research Progress of Molecular Alkaline-Earth Metal Hydrides
Shi Xianghui, Liu Zhizhou, Cheng Jianhua
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (6): 1557 -1567 .  DOI: 10.6023/cjoc201903043