Asymmetric Synthesis of Axial Chiral Vinylarenes Fearturing Oxindole Moiety via Tandem Carbopalladation/C-H Olefination
Yang Yun, Liu Huihui, Liu Xiaobing, Liu Tiantian, Zhu Yuqin, Zhang Anan, Wang Tao, Hua Yuanzhao, Wang Mincan, Mao Guoliang, Liu Lantao
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (6): 1655 -1664 .  DOI: 10.6023/cjoc201903050