Paired Electro-synthesis of Aryl Nitriles
Cao Zhicheng, Liu Jianchao, Chu Youqun, Zhao Fengming, Zhu Yinghong, She Yuanbin
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (9): 2499 -2506 .  DOI: 10.6023/cjoc201903052