Intermolecular Ligand Exchange of Penta-oxy Phosphoranes: Potential Chemical Model for RNA Hydrolysis and Fusion
Wang Xun, Chen Su, Wu Yile, Wang Xiaoyu, Tang Guo, Liu Yan, Xu Pengxiang, Gao Xiang, Zhao Yufen
Chin. J. Org. Chem. . 2019, (8): 2311 -2316 .  DOI: 10.6023/cjoc201905007