Recent Advances in Visible-Light-Induced Cross Dehydrogenation Coupling Reaction under Transition Metal-Free Conditions
Kong Yaolei, Xu Wenxiu, Ye Feixia, Weng Jianquan
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2019, (11): 3065 -3083 .  DOI: 10.6023/cjoc201905016