Synthesis and Antibacterial Activity Study of Natural 5'-Hydroxyisoprenyl Chalcones
Fu Lin, Sun Bingxia, Zhai Jiadai, Li Yuanyuan, Liu Xinqiang, Song Ru, Shi Guanqun, Li Jiaona, Song Yuanxia, Sang Feng
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (1): 201 -208 .  DOI: 10.6023/cjoc201907027