Recent Advance in the Transition-Metal-Catalyzed Carbene Insertion Reactionsof Si—H Bond
Zhang Huimiao, Li Lingzhi, Shen Fangqi, Cai Tao, Shen Runpu
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (4): 873 -885 .  DOI: 10.6023/cjoc201911009