Bifunctional Thioureas Catalyzed Asymmetric Michael Addition of 1-Acetylindolin-3-ones to β, γ-Unsaturated α-Keto Esters
Liu Yaozong, Xu Pengfei, Ma Jianjun, Li Xiaoming, Liang Ruiyuan, Teng Zhijun
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (5): 1378 -1383 .  DOI: 10.6023/cjoc201911027