High Efficiency Synthesis of the Tetrasccharide Repeating Unit in Azospirillum brasilense Strains Sp246 Based on Silica Gel Supported Perchloric Acid (HClO 4-SiO 2)
Chen Zili, Li Peixia, Liu Weitong, Zhuang Zhe, Wu Yuanyuan, Zhao Hanqing, Zhang Jianjun
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (6): 1716 -1724 .  DOI: 10.6023/cjoc201911025