Copper-Promoted Dimethylthiolation of Benzamides under Assistance of 8-Aminoquinoline Group
Guo Yuanyuan, Liu Zhenwei, Zhu Mingxiang, Li Linlin, Li Jingya, Zou Dapeng, Wu Yusheng, Wu Yangjie
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (3): 724 -730 .  DOI: 10.6023/cjoc201908036