Progress in Synthesis of N-Sulfonyl-1,2,3-triazole and Its Application in Organic Synthesis
Zhang Wensheng, Xu Wenjing, Zhang Fei, Ma Chunyu, Ma Keyou, Li Yan
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2020, (8): 2338 -2352 .  DOI: 10.6023/cjoc202002010